Marin undersökningsteknik 2018

NOTERA MuT19 inställd

SEMLAN görs redo för EMF-mätningar

Vi har blivit tvungna att ställa in konferensen på grund av för få deltagare.